Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3124 van de heer Beke d.d. 5 augustus 2005 (N.) :
Generische geneesmiddelen. — Bekendheid bij de artsen. — Beschikbaarheid bij de apothekers.

Om het geneesmiddelenbudget onder controle te krijgen, heeft de geachte minister besloten om generische geneesmiddelen goedkoper te maken en niet-generische geneesmiddelen duurder. Op die wijze wenst hij artsen en patiŽnten richting generieken te ę sturen Ľ.

In dat opzicht doen zich evenwel een aantal praktische problemen voor.

Zo is het geneesmiddel ledertrexate (amp) in prijs gestegen, terwijl het generieke alternatief nog geen prijszetting kent en dus nog niet leverbaar is door de groothandel. De patiŽnt wordt hierdoor gedwongen een duurdere prijs te betalen.

Ook het geneesmiddel Tildiem (bloeddrukverlager) is in prijs verdubbeld terwijl, wanneer op verzoek van de patiŽnt aan de arts om een goedkoper generiek voor te schrijven, de arts geen weet heeft van een generiek alternatief.

Hoe reageert de geachte minister op deze twee gevallen ?

Wat wil hij ondernemen om deze praktische problemen, die voor de patiŽnten bijzonder reŽel zijn, op te lossen ?

Meer in het algemeen, hoe denkt hij ervoor te kunnen zorgen dat de generieke alternatieven ten eerste beter bekend zijn bij de arts en ten tweede effectief ter beschikking bij de apotheker ?