Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-2027 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen of secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande uw beleidscel of secretariaat :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakket en van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdiensten :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid mannen en vrouwen ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakket en van deze ambtenaren/contractuelen ?

Antwoord : Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat ter zake zal worden verstrekt door de vice-eerste minister en minister van FinaniŽn Reynders.