Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-45

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2999 van mevrouw de Bethune d.d. 8 juli 2005 (N.) :
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking. — Inzetten van militaire vluchten.

Regelmatig worden militaire vliegtuigen ingezet om Belgen te evacueren uit landen waar onze landgenoten gevaar lopen, ook in het kader van noodhulp of militaire samenwerking met landen uit het Zuiden worden militaire vluchten georganiseerd. Het is onduidelijk welke overheidsdienst instaat voor de financiering van deze vluchten.

Ik geef enkele voorbeelden :

— Vanaf 15 augustus 2004 zette België gedurende een maand een C-130 transportvliegtuig in om humanitaire hulp zoals tenten, geneesmiddelen, brandstof, ... te leveren aan de regio Darfur in Sudan.

— Op donderdag 2 september 2004 brengt minister Flahaut een bezoek aan het Belgische contingent van de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan via een militaire vlucht vanuit Melsbroek naar Oezbekistan.

— In de nacht van 12 op 13 november 2004 worden 67 personen geëvacueerd uit Cotonou met een militair transportvliegtuig, type C-130.

— In het kader van de tsunami-ramp werden drie militaire vluchten georganiseerd in januari 2005 naar de getroffen gebieden, éénmaal met minister Flahaut aan boord en Unicef-ambassadrice Axelle Red.

— Daarnaast zijn er nog tal van bezoeken die minister Flahaut bracht aan Centraal-Afrika zoals op 28 maart 2005 om de hulp te bespreken die België kan aanreiken aan de hervorming van het Congolese en het Burundese leger. Hier is het niet duidelijk of de minister van Defensie hiervoor met een lijn-, regerings- of militair vliegtuig vloog.

Volgens onze informatie factureert de federale overheidsdienst Defensie sommige militaire vluchten aan het departement Ontwikkelingssamenwerking.

Daarom had ik graag de volgende vragen aan de geachte minister gesteld :

1. Worden bepaalde militaire vluchten doorgerekend aan de departementen Ontwikkelingssamenwerking of Buitenlandse Zaken ? Zo ja, over welke soort vluchten gaat dit en voor welk departement ?

2. Welke soort kosten worden doorgerekend, enkel operationele of ook personeelskosten ?

3. Bestaat hierover een (protocol)akkoord tussen Defensie enerzijds en Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking anderzijds ? Zo ja, wat is de inhoud van dit akkoord ?

4. Welke vluchten of missies werden in deze legislatuur door Defensie al doorgerekend aan Ontwikkelingssamenwerking of Buitenlandse Zaken en voor welk bedrag per missie ?

5. Op welke basisallocatie(s) worden deze missies ingeschreven op de begroting van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Tenzij anders beslist door de regering, wordt elke militaire vlucht gefactureerd aan het aanvragende departement.

2. De aangerekende kosten betreffen in de eerste plaats de kosten verbonden aan het in werking stellen van de betrokken toestellen. Het betreft hier in hoofdzaak de kosten voor brandstof en onderhoud van de vliegtuigen. Tevens worden de vergoedingen en toelagen van de bemanningsleden die ontstaan door de uitvoering van de opdracht en de catering tijdens de vlucht aangerekend.

3. De modaliteiten betreffende het gebruik van vliegtuigen van Defensie door andere departementen zijn hernomen in de mededeling aan de Ministerraad van 29 juli 1999.

4. De lijst met van de tussen juli 2003 en mei 2005 met toestellen van Defensie uitgevoerde vluchten is hernomen hieronder.

5. Volgens de informatie overgemaakt door de betrokken administratie worden de zendingen uitgevoerd door Defensie aangerekend op de basisallocaties 40.41.12.01/87 (B-FAST), 41.35.80.04 en 41.35.26.74 (noodhulp) van het budget van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Buitenlandse Zaken
JaarBestemmingBedragOpmerking
JUL03 — DEC03Italie2 861,14 euros
Italie2 983,47 euros
Suéde. — Zweden10 346,65 euros
Bulgarie. — Bulgarije10 741,47 euros
Maroc. — Marokko28 179,56 euros
Total 0355 112,29 euros
JAN04-DEC04Pays-Bas. — Nederland4 873,14 euros
Russie. — Rusland12 980,63 euros
Pays-Bas. — Nederland5 323,79 euros
Bulgarie. — Bulgarije11 366,16 euros
Turquie. — Turkije15 390,16 euros
Égypte. — Egypte21 315,27 euros
Grande Bretagne. — Groot-Brittannië3 364,14 euros
RDC. — DRC211 386,93 euros
Luxembourg. — Luxemburg2 525,80 euros
Pays-Bas. — Nederland4 705,47 euros
Luxembourg. — Luxemburg2 190,47 euros
Rwanda54 906,90 euros
Irelande. — Ierland6 168,49 euros
Pays-Bas. — Nederland
Iran27 126,83 euros
Espagne. — Spanje8 394,14 euros
Maroc. — Marokko26 023,97 euros
République Tchèque. — Tsjechische republiek22 018,39 euros
Israël27 216,05 euros
Suisse. — Zwitserland4 491,83 euros
Total 04471 768,56 euros
JAN05-MAI05République Démocratique du Congo. — DRC500 000,00 eurosCl30 à disposition RDC
République Démocratique du Congo. — DRC235 000,00 euros
Suisse. — Zwitserland4 693,83 euros
Israël-Egypte29 850,51 euros
Mali (Bamako)31 253,19 euros
République Démocratique du Congo. — DRC143 118,88 euros
Asie du Sud Est. — Zuid-Oost-Azië63 622,28 euros
Ouganda. — Oeganda57 126,58 euros
Total 051 064 665,27 euros

  Departement ontwikkelingssamenwerking
JaarBestemmingBedragOpmerking
JUL03-DEC03ISAF III WFP Afghanistan71 735,72 euros
IRAKI THEATER UNICEF Koeweit76 330,18 euros
ISAF III WFP Afghanistan71 296,22 euros
ISAF III UNESCO Afghan85 739,58 euros
IRAKI THEATER ECHO Irak58 304,87 euros
ISAF III Egypt Gouv Afghan165 882,28 euros
Total 03529 288,85 euros
JAN04-DEC04ISAF III AFGHANISTAN51 714,75 euros
ISAF III AFGHANISTAN26 414,75 euros
ISAF III AFGHANISTAN127 984,35 euros
ISAF III AFGHANISTAN60 780,58 euros
RWANDA84 337,44 euros
Total 04351 231,87 euros
JAN05-MAI05Ouganda57 126,58 euros
Total 0557 126,58 euros

  
JaarBestemmingBedragOpmerking
JUL03-DEC03Algérie. — Algerije100 375,69 euros
Total 03100 375,69 euros
JAN04-DEC04Iran51 612,48 euros
Iran62 897,91 euros
Iran59 250,47 euros
Iran62 099,87 euros
Maroc. — Marokko20 105,89 euros
Maroc. — Marokko26 767,37 euros
Maroc. — Marokko24 572,58 euros
Maroc. — Marokko21 831,75 euros
Iran51 612,48 euros
Total 04329 138,32 euros