Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-42

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-2058 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2004 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2004 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

3. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2005 ?

4. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2005, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

In de FOD B&B werken meer vrouwen dan mannen. Bovendien zijn de vrouwen goed vertegenwoordigd in het midden- en hoger kader. Aldus hoeft deze dienst geen bijzonder bevorderingsbeleid te voeren.