Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-43

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2515 van mevrouw de Bethune d.d. 22 april 2005 (N.) :
Europese Unie. — Actieprogramma van Peking. — Genderindicatoren. — Toepassing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2514 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het geachte gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord geformuleerd door de minister van Gelijke Kansen.