3-1050/3

3-1050/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 JUNI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In titel IX van de Grondwet wordt bepaling V opgeheven.