Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-40

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-2437 van de heer Van Overmeire d.d. 1 april 2005 (N.) :
Project Grote Meren. — Deelnemers. — Organisatie. — Financiering.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2436 aan de vice-eerste minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.