3-114

3-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JUNI 2005 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst geamendeerd door de commissie voor de Justitie, zie stuk 3-1138/5.)

De voorzitter. - Artikel 7 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw de T' Serclaes amendement 13 ingediend (zie stuk 3-1138/6) dat luidt:

Artikel 8 luidt:

Op dit artikel hebben de dames de Bethune, Thijs en de heer Hugo Vandenberghe amendement 10 ingediend (zie stuk 3-1138/3) dat luidt:

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel hebben later plaats.