3-114

3-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 JUNI 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Stuk 3-1166) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (van de heer Stefaan Noreilde, Stuk 3-630)

Voorstel tot terugzending

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (Stuk 3-1137) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (Stuk 3-1138) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (Stuk 3-1163) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1164)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (Stuk 3-1163) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1164)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commerciėle seksuele uitbuiting van kinderen» (nr. 3-832)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de rechten van het slachtoffer in een dossier met vereenvoudigd proces-verbaal» (nr. 3-843)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de toegankelijkheid van justitie» (nr. 3-849)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit over «de uitvoering van de straffen van de politierechters» (nr. 3-840)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de inwerkingtreding van de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek» (nr. 3-855)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie» (nr. 3-863)

Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in Belgiė (van mevrouw Christel Geerts, Stuk 3-703)

Bespreking

Berichten van verhindering