Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-2266 van mevrouw de Bethune d.d. 25 februari 2005 (N.) :
Ontwikkelingssamenwerking. — Microfinanciering. — Begrotingsjaar 2005. — Projecten.

De Verenigde Naties hebben 2005 uitgeroepen tot het jaar van de microkredieten.

Ook Belgische ontwikkelingssamenwerking hanteert het instrument microfinanciering via vier kanalen :

— indirecte hulp, de NGO's;

— directe hulp, onder andere via de Belgische Technische CoŲperatie (BTC);

— financiering van multilaterale instellingen;

— Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO NV).

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld aan de geachte minister voor het begrotingsjaar 2005 :

1. Wat zijn de prioriteiten inzake microfinanciering ?

2. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid via de indirecte samenwerking ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

3. Welke projecten inzake microfinanciering ondersteunt de Belgische overheid via directe bilaterale samenwerking ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

4. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid multilateraal ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

5. Welke projecten inzake microfinanciering financiert de Belgische overheid via de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO NV) ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?

6. Zijn er nog andere kanalen waarbij BelgiŽ microfinanciering ondersteunt (bijvoorbeeld via de Nationale Bank) ? Zo ja, welke zijn deze ? Over welke projecten gaat het ? Wat zijn de overeenkomstige budgetten ?