3-111

3-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 MEI 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Actualiteitendebat - Recente problemen rond B-H-V

Verwelkoming van de heer Boutros Boutros Ghali, eresecretaris-generaal van de Verenigde Naties

Actualiteitendebat - Recente problemen rond B-H-V

Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (van de heer André Van Nieuwkerke, Stuk 3-1072)

Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als `Dag van de Memorie' (van mevrouw Christel Geerts en mevrouw Fatma Pehlivan, Stuk 3-1143)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Berichten van verhindering