Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-2070 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2056 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Wat betreft de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat en de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FOD ICT) kan ik aan het geachte lid het volgende antwoorden.

1. Ter zake verwijs ik u naar mijn antwoord op uw vraag nr. 3-2047.

2. Volgens de rekeningen kan niet in detail worden weergegeven wat het specifieke bedrag is dat in 2004 werd uitgegeven ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen mijn beleidsdomein.

3. De projecten die werden opgestart in 2004 lopen door in 2005.

4. Wat betreft de ingeschreven middelen in de begroting 2005 geldt hetzelfde zoals ik u antwoordde op bovenvermelde vraag 2.