Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-1956 van mevrouw Sabine de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1955 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1.1. In globo

— Mannen : 37;

— Vrouwen : 37.

1.2. Per niveau :

1.2.1. Leden : niveau A :

— Mannen : 14;

— Vrouwen : 6.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau C :

— Mannen : 4;

— Vrouwen : 8.

1.2.2.2. Op het niveau B :

— Mannen : 8;

— Vrouwen : 7.

1.2.2.3. Op het niveau C :

— Mannen : 8;

— Vrouwen : 13.

1.2.3. Op het niveau van de directeur en de adjunct-directeur :

— Mannen : 3;

— Vrouwen : 3.

2.1. Ja, niveau's A, B en D.

2.2.

— Niveau A : beide;

— Niveau B : mannen;

— Niveau D : beide.