Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-35

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2068 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisatie en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2056 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.