3-110

3-110

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 AVRIL 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke au vice-premier ministre et ministre du Budget et des Entreprises publiques sur «l'application de la loi tsunami par les bureaux de poste belges» (nº 3-747)

M. le président. - M. Renaat Landuyt, ministre de la Mobilité répond au nom de M. Johan Vande Lanotte, vice-premier ministre et ministre du Budget et des Entreprises publiques.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Op 17 maart 2005 keurde het parlement het wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt oude Belgische franken in te zamelen ten voordele van Tsunami 12-12 en 11.11.11. Door deze wet kunnen de oude munten nog tot 1 juli 2005 bij de Nationale Bank van België of bij De Post voor rekening van de Schatkist worden ingeleverd. De tegenwaarde van de ingeleverde muntstukken wordt door de Nationale Bank van België en De Post gestort op de rekeningen van de 12-12 actie en 11.11.11

Nu blijkt dat verschillende postkantoren de oude Belgische franken niet aannemen. Een aantal postkantoren zegt geen kennis te hebben van de betreffende wetgeving en stuurt mensen met oude Belgische franken wandelen. Misschien zijn de postkantoren onvoldoende in kennis gesteld van deze wetgeving. Is de minister hiervan op de hoogte? Is hij bereid om hiervoor naar een oplossing te zoeken?

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Na interne verificatie is gebleken dat er onduidelijkheid is ontstaan over de termijn waarbinnen de nieuwe regelgeving in voege treedt alsook over de toepassingsvoorwaarden. De Post zal nogmaals alle kantoren herinneren aan de verplichtingen in verband met de Belgische munten. De Post ondersteunt ten volle dit initiatief.