3-107

3-107

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 APRIL 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1052)

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-1053)

Bespreking

Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 3-1122) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering