Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 3-1970 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1954 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2413).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

1 (1.1 en 1.2). Op 1 december 2004 bestond mijn secretariaat uit 10 personen, die kunnen onderverdeeld worden als volgt :

Niveau A : 2 vrouwen en 1 man.

Niveau A : 2 vrouwen en 1 man.

- Uitvoerend personeel : 2 vrouwen en 5 mannen.

Op dezelfde datum was mijn beleidskern samengesteld uit 7 personen :

— Directeur : 1 man.

— Niveau A : 2 mannen.

— Uitvoerend personeel : 2 vrouwen en 2 mannen.

2 (2.1 en 2.2). In de loop van het jaar 2004 werden 2 vrouwen en 4 mannen aangeworven voor mijn secretariaat en, in dezelfde periode, 2 mannen voor mijn beleidskern.