Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-2038 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Zittingsperiode 2003-2007. — Beleidsdoelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-2032 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2452).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vraag.

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen dat door het departement Defensie gevoerd wordt, situeert binnen het ruimere kader dan het diversiteitbeleid. Hierbij wordt een continue inspanning geleverd om elke vorm van discriminatie tegen te gaan en dit zowel binnen het departement als in relaties met personen die geen deel uitmaken van het departement, zowel in BelgiŽ als in het buitenland.

Concreet omvatten de beleidsdoelstellingen aangaande de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen het bevorderen van deze gelijkheid in de domeinen van rekrutering, training, vorming, leiderschap en structuren. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de communicatie.