Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1969 van mevrouw de Bethune d.d. 5 janvier 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1954 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2413).