Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-33

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1977 van de heer Destexhe d.d. 7 januari 2005 (Fr.) :
Genocide in Rwanda. — Moord op Belgische burgers. — Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat. — Uitvoering.

De resolutie over de genocide in Rwanda ę vraagt de regering te ijveren voor de oprichting, onder auspiciŽn van de internationale gemeenschap, van een steunfonds voor de overlevende slachtoffers. Ľ

Het is belangrijk dat de overlevenden van de genocide niet worden vergeten in de programma's voor ontwikkelingssamenwerking.

1. Welke programma's voor rechtstreekse steun bestaan er voor degenen die aan de genocide zijn ontsnapt ?

2. Is het mogelijk om een percentage van de voor ontwikkelingssamenwerking bestemde bedragen te gebruiken voor hulp aan de overlevenden van de genocide ?

Antwoord : De problematiek van de genocide en van het omgaan met de post-genocide is een van de prioritaire problemen van Rwanda. BelgiŽ steunt de Rwandese inspanningen op dit vlak.

Het indicatief samenwerkingsprogramma dat gezamenlijk is opgesteld door de Rwandese en de Belgische autoriteiten komt komt neer op 75 miljoen euro over drie jaar. Verschillende domeinen genieten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zoals de sectoren good governance, gezondheidszorg, onderwijs en plattelandsontwikkeling.

Bijzondere aandacht gaat naar de sector justitie. Zo wordt momenteel een breed ondersteuningsprogramma ten gunste van het ministerie van Justitie en de Gacaca-instellingen uitgevoerd. Zowel voor de Rwandese als voor de Belgische autoriteiten, is het recht op rechtspraak immers een onderdeel van het nationaal verzoeningsproces en van de steun die nodig is voor de overlevenden van de genocide. De totale steun aan deze sector ligt in de orde van grootte van 6 miljoen euro.

Een andere sector die belangrijk is voor de steun aan overlevenden van de genocide, is de gezondheidssector.

BelgiŽ financiert verschillende projecten in deze sector, waaronder met name de tweede fase van het project ę geestelijke gezondheid Ľ. Dit project kadert in het nationale beleid van Rwanda inzake geestelijke gezondheid, dat voor het eerst is uitgewerkt in 1995 in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dit project heeft verschillende doelstellingen, die gegroepeerd kunnen worden rond vijf grote lijnen :

— versterking van het levenslang leren voor het medisch en verplegend personeel om de kwaliteit van de psychiatrische zorg te verhogen;

— de noodzaak om coŲrdinatiecapaciteiten te ontwikkelen op verschillende werkingsniveaus (nationaal, lokaal, ...);

— verbeteren van de referentiestructuren om de beroepsopleiding te verzekeren en om stageplaatsen voor te stellen aan de studenten van de studierichtingen geneeskunde, verpleegkunde en klinische psychologie;

— een geestelijke gezondheidszorg die doeltreffender functioneert, door het beheer van de patiŽntenstroom te verbeteren, de toegang tot de gezondheidszorg te vereenvoudigen en door de geestelijke gezondheidszorg beter te integreren in de algemene gezondheidszorg;

— steun aan initiatieven om binnen de gemeenschap voldoende middelen te ontwikkelen om opeenvolgende individuele of collectieve problemen in de post-conflictcontext te beheren en op te lossen.

BelgiŽ wil dus via de ontwikkelingssamenwerking de overlevenden van de genocide steunen via een multi-sectoriŽle aanpak over verschillende jaren.