3-1070-1

3-1070-1

Belgische Senaat

17 maart 2005


De evolutie van de toestand in de Democratische Republiek Congo

Gedachtewisseling


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN DE LANDSVERDEDIGING VAN DE SENAAT
UITGEBRACHT DOOR
DE DAMES Maya DETIÈGE (K) EN Sabine de BETHUNE (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.