3-1052/3

3-1052/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

24 MAART 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Enig artikel

In artikel 142, eerste lid, van de Grondwet wordt het woord  Arbitragehof  vervangen door de woorden  Grondwettelijk Hof .