Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1972 van mevrouw de Bethune d.d. 5 januari 2005 (N.) :
Federale regering. — Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2004.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1967 aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2173).

Antwoord : 1.1. Onze beleidscel telt 7 vrouwen en 9 mannen.

1.2. De samenstelling per niveau is als volgt :

1.2.1. Niveau 1 : 2 vrouwen — 6 mannen;

1.2.2. -

1.2.2.1. Niveau 2 : 1 vrouw;

1.2.2.2. Niveau 2+ : 3 vrouwen — 1 man;

1.2.2.3. Niveau 3 : 1 vrouw — 2 mannen.

1.2.3. De functies kabinetschef en adjunct-kabinetschef zijn toegewezen aan mannen.

2. Nee, geen enkele.