3-99

3-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Mobiliteit over «de taalaanhorigheid van het personeel van Belgocontrol» (nr. 3-628)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Op 6 oktober 2004 stelde ik de minister een schriftelijke vraag waarop ik tot op heden nog geen antwoord heb gekregen. Ik ben derhalve zo vrij deze vraag mondeling te herhalen.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat geeft in principe voor alle federale instellingen een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we Belgocontrol niet terug in dit overzicht.

Kan de minister de cijfers meedelen voor Belgocontrol op 1 januari 2004, eventueel op 1 januari 2005 voor:

Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid voor de ambten die buiten een taalkader vallen?

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Het aantal personeelsleden in dienst bij Belgocontrol op 1 januari 2004 bedroeg 999, waarvan 965 voltijdsen en 34 deeltijdsen. 150 personeelsleden zijn contractueel, 849 statutair.

Op de 849 statutairen zijn er 544 Nederlandstaligen en 305 Franstaligen.

Op de 150 contractuelen zijn er 71 Nederlandstaligen en 79 Franstaligen.

De verdeling per niveau zal ik schriftelijk meedelen.

Bij de verdeling van de jobs wordt rekening gehouden met de diploma's en de gespecialiseerde bekwaamheden en dit in verhouding tot de noodzakelijke professionele vereisten voor het verzekeren van de betrekking.