Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1642 van mevrouw Thijs d.d. 20 oktober 2004 (N.) :
Illegale fokkerijen. — Controles. — Denderstreek — Netwerk van zwartkweek.

Eind september heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een illegale hondenkwekerij in de Denderstreek aangetroffen. De dieren vertoefden in heel vuile hokken en geen enkele hond beschikte over drinkwater. De dienst besloot alle 35 volwassen dieren en 51 pups  plaatselijk bewarend in beslag  te nemen en dus de situatie ter plaatse op te volgen.

De dierenbeschermingsorganisatie BLID is ervan overtuigd dat de Denderregio de draaischijf van een netwerk van illegale hondenkwekers is.

Graag stel ik de volgende vragen aan de geachte minister :

1. De dienst Dierenwelzijn heeft beloofd de controles op zwartkweek op te voeren. Met welke frequentie treedt de dienst normaliter op ? Hoe zal de controle verscherpt worden in tijd en vorm ? Wat kost deze verhoging van de controle materieel, financieel en personeel ?

2. Wordt er regionaal gefocust bij de controle van de dierenwelzijnwetgeving ?

3. Heeft u cijfers over het aantal inbreuken tegen de wet op de bescherming en het welzijn van de dieren voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 ?

4. Hoeveel veroordelingen volgden op de processen-verbaal ?

5. Over welke dieren gaat het in de eerste, tweede en derde plaats ?

6. Wat betekent  plaatselijk bewarend beslag  concreet ? Worden er mensen permanent ingezet om de dieren te verzorgen ?

7. Bestaat er in de Denderstreek een netwerk van zwartkweek zoals de dierenbeschermingsorganisatie BLID omschrijft ? Hebt u al een inzicht in de werking, distributie ... ?