Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1055 van mevrouw de Bethune d.d. 15 juli 2004 (N.) :
Kinderrechten. — Regeringsbeleid. — Realisaties in 2003. — Uitgaven in 2003.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1058 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1744).

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op haar vraag nr. 3-1050 dat door de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld werd aan de Senaat (Vragen en Antwoorden, nr. 3-25, blz. 1517).