3-93

3-93

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 JANUARI 2005 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-515)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Stuk 3-515)

Voortzetting van de algemene bespreking

Berichten van verhindering