3-92

3-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JANUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Huldebetoon aan de slachtoffers van de tsoenami in Azië

De voorzitter. - Ik begroet een delegatie van ambassadeurs:

(De voorzitter spreekt tot de staande vergadering.) De overgang naar het nieuwe jaar werd getekend door de vreselijke natuurramp die Zuidoost-Azië heeft geteisterd. De menselijke tragedie die daarop volgde, is zo immens dat de cijfers ons verstand bijna te boven gaan. Talloze gezinnen in landen aan de Indische oceaan, zoals Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand, maar ook in Afrika en zelfs in ons eigen land, werden in rouw gedompeld. Hele kustgemeenschappen werden verwoest. De ramp toonde ons al te duidelijk de sociale en menselijke kwetsbaarheid voor het natuurgeweld.

Beste collega's, de golven van de Indische oceaan hebben een schokgolf door de hele wereld gestuurd. Ze hebben een gigantische opwelling van solidariteit teweeggebracht, met name in België. Ik wens hulde te brengen aan alle burgers, organisaties, bedrijven en instellingen die zich inspannen om bij te dragen tot de humanitaire hulp. Ik breng ook hulde aan de leden van de hulpteams die naar de geteisterde gebieden zijn getrokken, de NGO's en de duizenden vrijwilligers. Ik huldig de vastberadenheid en de wilskracht van de mens om bijstand en troost te bieden aan hen die in nood verkeren.

Uit naam van de Senaat dank ik de verschillende regeringen van ons land voor de financiële en materiële hulp die ze hebben geboden.

Tijdens de vergadering van vorige maandag, die werd bijgewoond door minister De Decker, hebben de ambassadeurs van Thailand, Sri Lanka, Indonesië en India de Senaat verzocht zich niet te beperken tot noodhulp, maar rekening te houden met de toekomst. Ons land kan ongetwijfeld bijdragen tot de realisatie van een early warning system, dat toelaat een dergelijk fenomeen tijdig op te sporen en de bevolking van de betrokken landen te waarschuwen. België kan tevens helpen bij de opleiding van de bevolking van de kustgebieden. Er moeten partnershipovereenkomsten worden gesloten tussen Belgische en Aziatische ziekenhuizen voor de levering van geneesmiddelen, psychologische bijstand van slachtoffers en bestrijding van epidemieën. België zal op Europees niveau deelnemen aan de oprichting van een humanitaire interventiemacht.

De inzet van alle mogelijke middelen in Europa zal er hopelijk toe bijdragen dat we ons de tragedie in Zuidoost-Azië niet uitsluitend herinneren als een nooit eerder geziene menselijke catastrofe, maar dat de solidariteit tussen de landen wordt versterkt en de ontwikkelingshulp wordt uitgebreid.

M. Armand De Decker, ministre de la Coopération au développement. - Madame la présidente, je voudrais m'associer à cet hommage. À la suite de cette tragédie, sans doute une des plus importantes des dernières décennies, le gouvernement a déployé tous les moyens dont il disposait pour venir en aide aux victimes. Nous espérons que des progrès significatifs interviendront rapidement et que nous serons mieux préparés face aux éventuelles catastrophes qui pourraient encore se produire, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Je voudrais, au nom du gouvernement, présenter à mon tour mes condoléances aux peuples et aux gouvernements d'Indonésie, d'Inde, du Sri Lanka, de Thaïlande, des Maldives, des Seychelles, de Somalie et des autres pays touchés par cette tragédie, sans oublier les familles belges qui ont souffert et parfois perdu certains de leurs membres.

(De vergadering neemt een minuut stilte in acht.)