3-88

3-88

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Stuk 3-866)

De voorzitter. - We stemmen eerst over amendement 1 van de heer Van Overmeire.

Stemming 1

Aanwezig: 50
Voor: 5
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van mevrouw de Bethune c.s.

Stemming 2

Aanwezig: 51
Voor: 8
Tegen: 36
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over de aanbevelingen van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

Stemming 3

Aanwezig: 55
Voor: 39
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-De aanbevelingen zijn aangenomen.

-Zij zullen worden medegedeeld aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Europese Zaken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik heb het standpunt van de CD&V-fractie al uitvoerig toegelicht, maar ik wijs erop dat wij verplicht waren tegen te stemmen omdat ons redelijke amendement niet is aangenomen.