3-85

3-85

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Europese Week in de Senaat

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG) (beroep op het reglement). - Zoals u weet organiseert de Senaat van 6 tot 10 december een week over Europa. Het voorzitterschap vroeg alle fracties een lijstje te maken met de senatoren die deel willen uitmaken van de panels over de verschillende items die aan bod komen. Wij hebben één naam opgegeven, omdat we ook wel weten dat iedereen onmogelijk aan alle panels, die uit deskundigen en telkens twee senatoren bestaan, kan deelnemen. Wij hebben Karim Van Overmeire opgegeven voor het panel over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

Vanmiddag tijdens de vergadering van het Bureau heb ik gevraagd of de deelnemerslijst al rond was. Ik roep de leden van het Bureau tot getuigen: de voorzitter van de Senaat heeft me geantwoord dat er geen probleem was en dat de heer Van Overmeire in de lijst is opgenomen. Ik ben nu op de website van de Senaat naar het programma gaan kijken en ik vind de heer Van Overmeire helemaal niet terug in de lijst van deelnemers aan de panelgesprekken. Ik zal volgende week op het Bureau protesteren, maar wilde het vandaag in de plenaire vergadering toch al signaleren en laten noteren. De voorzitter van de Senaat moet ons in het Bureau niets voorliegen.

De voorzitter. - Ik neem akte van uw bezwaren. Ik zal de Senaatsvoorzitter, die ik momenteel vervang omdat ze in het buitenland is, daarvan op de hoogte brengen. We kunnen het volgende week in het Bureau opnieuw bespreken.