Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1227 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juli 2004 (N.) :
Internationale samenwerking. ≠ Geschrapte partnerlanden. ≠ Laos.

Het koninklijk besluit van 26 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2000 tot uitvoering van artikel 6, ß 1, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking bepaalt dat het aantal partnerlanden voor internationale samenwerking van 25 naar 18 wordt teruggebracht. De ontwikkelingssamenwerking werd geschrapt voor Burkina Faso, EthiopiŽ, Bangladesh, Cambodja, Ivoorkust, Laos en de Ontwikkelingsgemeenschap voor Zuidelijk Afrika (SADC). De toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking beloofde de lopende projecten af te werken.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen betreffende Laos :

1. Welke zijn de projecten en programma's die in Laos lopen ? Over hoeveel middelen gaat het per project of programma ?

2. Wat is de planning en in welk stadium bevindt de afronding van de projecten en programma's in Laos zich ?

3. Hoe worden de noden die door deze projecten werden opgevangen, na de terugtrekking van BelgiŽ verder opgevolgd en gefinancierd per project of programma ? Welke overgangsmaatregelen zijn gepland ?

4. Wat gebeurt er met de Belgische vertegenwoordigers en experten van de BTC die in Laos actief zijn ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Vooreerst wil ik in herinnering brengen dat Laos alleen op het gebied van de directe bilaterale samenwerking niet langer een partnerland is. De vermindering van het aantal partnerlanden geldt evenwel niet voor de andere vormen van samenwerking met Laos (indirecte bilaterale samenwerking, multilaterale samenwerking, noodhulp en rehabilitatie).

1 en 2. Er lopen nu acht samenwerkingsprestaties. De planning is dat de projecten verder worden uitgevoerd volgens de met Laos getekende bijzondere overeenkomsten.

1) Versterking van de nationale strategieŽn inzake drinkwater en sanitaire voorzieningen in Laos
Belgische bijdrage : 3 098 669 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 20 april 1999-22 juli 2005
Plaatselijke partner coŲrdinatie : Departement Huisvesting en Urbanisme van het ministerie van Communicatie, Transport, Post en Bouw (MCTPC)
Plaatselijke partner uitvoering : Afdeling drinkwater van het Departement Huisvesting en Urbanisme van het MCTPC, in samenwerking met verschillende Laotiaanse instituten.

2) Belgo-Lao Study Fund
Belgische bijdrage : 400 000 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 29 mei 2002-28 mei 2006
Plaatselijke partner beheer : Committee for Planning and Co-operation (CPC)
Plaatselijke partner uitvoering : elk uit het fonds begunstigd ministerie of overheidsagentschap.

3) Financial and managerial strengthening of the social security organisation
Belgische bijdrage : 614 243 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 14 mei 2003-13 mei 2007
Plaatselijke partner coŲrdinatie : Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW)
Plaatselijke partner uitvoering : Social Security Organisation (SSO)

4) Training facility
Belgische bijdrage : 750 000 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 14 mei 2003-13 mei 2007
Plaatselijke partner uitvoering : Committee for Planning and Co-operation (CPC)
Plaatselijke partner follow-up : Ministry of National Education (MNE).

5) Supplemental capacity building assistance to the Lao National Mekong Committee (LNMC)
Belgische bijdrage : 825 000 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 14 mei 2003-13 mei 2007
Plaatselijke partner : Lao National Mekong Committee (LNMC).

6) Support to the health sector reform in the provinces of Vientiane and Savannakhet
Belgische bijdrage : 3 970 000 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 14 mei 2003-13 mei 2007
Plaatselijke partner : Ministry of Health (MoH).

7) Village Development Programme in Savannakhet Province
Belgische bijdrage : 6 197 338 euro
Voortgang : in uitvoering.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 19 juli 2002-18 juli 2008
Plaatselijke partner coŲrdinatie : Committee for Planning and Co-operation (CPC)
Plaatselijke partner uitvoering en follow-up : Savannakhet Province Division for Planning and Co-operation (DPC).

8) Strengthening of vocational training potential in Champasak Province
Belgische bijdrage : 1 750 000 euro
Voortgang : formuleringsfase.
Door de bijzondere overeenkomst gedekte periode : 25 maart 2004-24 maart 2008
Plaatselijke partner : Ministry of National Education (MNE).

3. De plaatselijke partners dienen de verwezenlijkingen te verduurzamen. Na de voltooiing van het project is van Belgische zijde niets gepland.

4. Een permanent vertegenwoordiger en 9 deskundigen van de BTC zijn thans op post in Laos.

De attachťs van het bureau internationale samenwerking in Hanoi zorgen voor de follow-up van de projecten.