Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk (Werk)

Vraag nr. 3-1032 van mevrouw de Bethune d.d. 15 juli 2004 (N.) :
Kinderrechten. Regeringsbeleid. Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.

Het federaal kinderrechtenbeleid is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de federale overheidsdiensten.

Daarom kreeg ik graag een antwoord van de geachte minister op volgende vragen :

1. Aangaande uw beleidscel/secretariaat

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het kinderrechtenbeleid en de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

1.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het kinderrechtenbeleid en de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

1.3. Welke zijn de graden, functieomschrijvingen en takenpakketen van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de federale overheidsdienst

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst die van u afhangt, bevoegd voor de opvolging van kinderrechten en de kindvriendelijke dimensie ?

2.2. Wat is het full-time equivalent van het personeel belast met de opvolging van het kinderrechtenbeleid en de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

2.3. Welke zijn de graden, functieomschrijvingen en takenpakketen van deze ambtenaren/contractuelen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Zowel de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu als de FOD Sociale Zaken vallen in eerste instantie onder de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ik verwijs dan ook naar zijn antwoord op de vragen aangaande de federale overheidsdiensten.

Op de beleidscel werd Philippe Vermeulen aangewezen die deze problematiek zal opvolgen en daar de nodige tijd zal aan besteden.