Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-18

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen (Werk)

Vraag nr. 3-938 vraag van mevrouw Van de Casteele d.d. 4 mei 2004 (N.) :
Zorgverlof. Verzorging van een zwaar ziek kind. Alleenstaande ouder. Bijkomende middelen.

Zwaar zieke kinderen verkiezen vaak thuis te worden verpleegd door hun ouders in een vertrouwde omgeving, bijgestaan door een medisch team.

Voor die ouders is dat vaak een enorme opgave. Sinds enkele jaren hebben ze in dergelijke omstandigheden de mogelijkheid zorgverlof op te nemen. Zij krijgen daarvoor een vervangingsinkomen van 547,37 euro per maand (vanaf 1 januari 2004).

Voor een gezin waar beide ouders werken is dat wellicht nog haalbaar.

Een alleenstaande moeder of vader heeft echter vaak geen andere keuze dan te blijven werken, aangezien men met het vervangingsinkomen niet kan rondkomen (rekening houdend ook met de vaak hoge kosten eigen aan de ziekte van het kind).

Kan uit de cijfers worden afgeleid, of kan worden geraamd, hoeveel zorgverlof wordt aangevraagd door alleenstaande ouders enerzijds en samenwonende of gehuwde ouders anderzijds ?

Is de geachte minister het met mij eens dat voor alleenstaande ouders met een terminaal ziek kind de uitkering voor zorgverlof niet volstaat om die ouders echt de kans te geven hun kind thuis op te vangen ?

Is de geachte minister bereid daartoe bijkomende middelen te voorzien ?