3-639/3

3-639/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

27 APRIL 2004


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 67 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie het Belgisch Staatsblad nr. 128,
tweede uitgave, van 10 april 2003)


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

Artikel 67, 1, van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

Bij de algehele vernieuwing van hun Raad die niet samenvalt met de vernieuwing van de Senaat, behouden de senatoren bedoeld in het eerste lid, 3 tot 5, die geen zitting meer hebben in hun Raad, het mandaat van senator tot de opening van de eerste zitting na de vernieuwing van hun Raad.