3-45

3-45

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van de griffier

Uitslag van de geheime stemming

De voorzitter. - Hier volgt de uitslag van de stemming over de voordracht die het Bureau op 12 februari 2004 heeft gedaan met betrekking tot de benoeming van de griffier.

Aantal stemmenden: 68.

Blanco of ongeldige stembriefjes: 1.

Onthoudingen: 15.

Stemmen voor of tegen: 52.

Volstrekte meerderheid: 27.

Derhalve verklaar ik de heer Luc Blondeel verkozen tot griffier van de Senaat.

Ik stel voor dat onze nieuwe griffier op donderdag 29 april aanstaande in zijn ambt wordt ge´nstalleerd nadat hij de eed heeft afgelegd.

Bij die gelegenheid zal ik ook hulde brengen aan de griffier de heer Henrard voor zijn goede en loyale diensten ten dienste van de Senaat en van ons land. (Applaus)

(Voorzitter: de heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter.)