Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-507 van de heer Vanhecke d.d. 1 december 2003 (N.) :
Dienstvoertuigen. ­ Directeur van het secretariaat. ­ Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding. ­ Hoofd van de cel algemeen beleid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-508 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 456).

Antwoord : 1. De directeur van het secretariaat heeft geen dienstvoertuig, terwijl de directeur van de cel algemene beleidscoördinatie en de directeur van de beleidscel wel elk over een dienstvoertuig beschikken.

2. In beide gevallen betreft het een Audi A6.

3. Respectievelijk 25 000 en 26 000 km op de teller.

4. Voor dienstverplaatsingen.

5. a) Inderdaad.

b) Artikel 16 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een regering of van een college van een gemeenschap of een gewest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2003 en 23 oktober 2003, bepaalt dat de dienstvoertuigen ook voor privé-doeleinden mogen gebruikt worden.

c) Ja.

6. Neen.