3-38

3-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitter. - De heer Mahoux heeft de stemming gevraagd over het wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (van de heer Wim Verreycken c.s., Stuk 3-462/1)

De heer Paul Wille (VLD). - Zoals in alle vorige regeerperioden willen wij nu ook voor de inoverwegingneming stemmen.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Dit wetsvoorstel werd al elke regeerperiode ingediend. Telkens dacht ik dat het begrip `amnestie' stilaan ingang zou vinden in onze politieke wereld. Blijkbaar is dat wel het geval voor fiscale, maar absoluut niet voor politieke amnestie. Wat heeft de Staat echter meer schade berokkend: belastingontduiking gedurende de voorbije decennia of politieke dissidenten zestig jaar geleden? De afwijzing van deze inoverwegingneming zegt trouwens alles over het niveau van de afwijzers, maar niets over degenen die in het Parlement een open en sereen debat willen houden over dit zestig jaar oude probleem.

Ik vraag dan ook met aandrang dat dit voorstel in overweging wordt genomen. Of wil de Senaat zijn agenda laten bepalen door de meest haatdragende van alle collega's in dit halfrond? Als hij door één lid van de PS wil laten bepalen wat mag worden besproken en wie het woord mag voeren, moet hij dat maar doen. Daar ben ik het alleszins niet mee eens. De traditie wil trouwens dat alle onderwerpen in overweging worden genomen en dat de commissie en de plenaire vergadering na het aanhoren van alle argumenten in eer en geweten oordelen over het al dan niet goedkeuren van een wetsvoorstel. Dat is alleszins de meest logische wijze van werken voor een Parlement, dat gebaseerd is op het gesproken woord en eerlijke argumentatie, zonder voorafgaande censuur.

Wie desondanks toch censuur wil invoeren, verwijs ik naar de Grondwet, die elke voorafgaande censuur verbiedt en veroordeelt. Het afwijzen van deze inoverwegingneming is dan ook een demonstratie van voorafgaande censuur.

Na de amnestie voor economische collaborateurs in Wallonië na 1945 is het niet fair dat precies de PS zich verzet tegen een politieke amnestie in Vlaanderen, waar volgens mij in Vlaanderen een meerderheid voor te vinden is. Met een Waalse oekaze wordt opnieuw opgelegd wat de meerderheid in Vlaanderen mag doen en zeggen. De afwijzing van deze inoverwegingneming is de Senaat onwaardig. Ik verzoek dan ook dit wetsvoorstel in overweging te nemen zodat het in commissie kan worden behandeld zodat we eindelijk een sereen debat kunnen voeren.

M. Philippe Mahoux (PS). - Après avoir écouté la dernière intervention, on comprend aisément où se trouve la « haine ». La proposition concernée vise à instaurer une amnistie générale aux personnes condamnées pour collaboration. Elle tend à effacer les effets des déchéances et des interdictions encourues à la suite des condamnations. Nous considérons que cette proposition doit être déclarée irrecevable.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire combien l'amnistie générale est une mesure profondément contraire aux valeurs fondamentales de notre démocratie. Non seulement elle supprime la peine mais elle efface le crime. Nous ne pouvons cautionner cette attitude qui entache la mémoire et le statut des victimes du nazisme et de leurs collaborateurs. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer à de nombreuses reprises sur cette question et nous continuons inlassablement car cela s'avère nécessaire dans notre Assemblée.

Comme chaque fois, je tiens à réagir en ce qui concerne les connotations communautaires des justifications de la proposition. Je sais que les démocrates néerlandophones et francophones ont une conception commune de la démocratie et de ses valeurs fondamentales, lesquelles nous unissent au-delà du débat politique quotidien qui se tient dans nos assemblées. Au nom de ces valeurs communes, nous, démocrates condamnons tous la collaboration avec le régime nazi, particulièrement quand elle est politique, contrairement à ce que semble souhaiter l'auteur de la proposition. Au nom de ces valeurs communes, nous demandons que la proposition soit déclarée irrecevable.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De CD&V-fractie zal consequent voor de inoverwegingneming stemmen, zoals we dat doen voor alle wetsvoorstellen. Dit heeft niets te maken met onze mening over de inhoud van het voorstel.

M. René Thissen (CDH). - Notre attitude n'est pas du tout inspirée par le diktat d'un parti quel qu'il soit, francophone ou autre, mais par une volonté de continuer à refuser toute concession sur cette problématique. Nous ne pouvons dès lors accepter la discussion de cette proposition. La liberté démocratique existe mais elle a ses limites, et nous pensons que l'une d'elles vient d'être franchie.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik heb het daarnet al gezegd: we zijn het een beetje beu dat de heer Mahoux, telkens wanneer dit voorstel in overweging moet worden genomen, de Senaat oproept de overwegingneming te beletten. We vragen dan ook een aparte stemming over alle voorstellen die vandaag op de lijst van inoverwegingnemingen staan. Dat is een symbolisch protest. De voorzitter weet zeer goed dat onze fractie nog nooit geweigerd heeft een wetsvoorstel in overweging te nemen, zelfs niet wanneer de wetsvoorstellen regelrecht tegen onze partij zelf waren gericht. Ook dan hebben we ze in overweging genomen.

De voorzitter. - U kunt dat vragen, mijnheer Van Hauthem, maar ik zie geen reden om u dat toe te staan. Ik heb namelijk geen enkel argument gehoord tegen de andere wetsvoorstellen. Een aparte stemming is dus overbodig en dat weet u.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Mijnheer de voorzitter, het reglement vereist geen argumentatie. Ik vraag dus de aparte stemming over elk voorstel.

De voorzitter. - We stemmen nu over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (van de heer Wim Verreycken c.s., Stuk 3-462/1)

Stemming 1

Aanwezig: 60
Voor: 28
Tegen: 30
Onthoudingen: 2

-Het voorstel is niet in overweging genomen.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik doe een beroep op het reglement.

De voorzitter. - Ik heb geen enkel argument gehoord dat een aparte stemming over elk van de in overweging te nemen voorstellen rechtvaardigt.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Natuurlijk kunt u mijn argumenten nog niet gehoord hebben. U geeft me de kans niet ze te ontwikkelen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - We vinden de voorstellen inhoudelijk niet goed. Volstaat dat als bezwaar?

De voorzitter. - Uw vraag is fantaisistisch en niet gegrond.

(Hevig protest van het Vlaams Blok)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Voorzitter, ik doe een beroep op het reglement. U weet niet eens wat ik ga zeggen!

De heer Frank Vanhecke (VL. BLOK). - Voorzitter, het is uw plicht het reglement te doen respecteren! Als u onze fractie hier vandaag zo behandelt, dan verzeker ik u dat we u in de toekomst ook als dusdanig zullen behandelen. Ik vraag u onze democratische vraag te respecteren. Ik vraag u het reglement te respecteren. Wat u doet is onaanvaardbaar en u haalt zich op die manier moeilijkheden op de hals. We gaan de Senaat nog weken bezighouden.

(Tumult - Vlaams Blok en FN verlaten de vergaderzaal)