3-36

3-36

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het nieuwe politie-uniform» (nr. 3-148)

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - De eerste voorstelling van het nieuwe politie-uniform dateert van juli 2001. Er ontstond een schandaal naar aanleiding van de beschuldiging van plagiaat van een textielontwerper. De zaak dreigde in een impasse terecht te komen en werd van de ene naar de andere rechtbank gesleurd. Uiteindelijk betaalde Binnenlandse Zaken een hoog bedrag om de zaak snel en in der minne te regelen. Inmiddels, na bijna drie jaar, dragen de meeste politieagenten nog altijd hun oude politie- of rijkswachtuniform. Sommige oud-rijkswachters hebben een oud politie-uniform gekocht en hun nieuwe graden erop genaaid.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van gisteren hekelde de West-Vlaamse directeur-coördinator van de federale politie het feit dat er tot op vandaag nog geen spoor is van het nieuwe politie-uniform. Het is inderdaad niet alleen voor de betrokken politieambtenaren, maar ook voor buitenstaanders onvoorstelbaar dat dit dossier nog altijd niet is afgerond.

Graag had ik geweten wat de stand van zaken is. Wanneer zullen alle politieambtenaren over het nieuwe uniform kunnen beschikken?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Ik wens me niet uit te spreken over de ontwikkeling van dit dossier tijdens de vorige regeerperiode. Bij mijn aantreden heb ik er bij de federale politie op aangedrongen om alles in het werk te stellen ten einde zo vlug mogelijk voor de nieuwe uitrusting te zorgen.

Volgens de planning van de federale politie zal vermoedelijk einde juni worden gestart met het nemen van de maten voor de basisuitrusting van de politieambtenaren en van de hulpagenten van de federale en van de lokale politie. Afhankelijk van het verloop van die procedure zal vanaf augustus worden gestart met de eerste verdeling naar de eenheden van de federale en de lokale politie. Daarna volgt de grootschalige verdeling. De directeur-coördinator van West-Vlaanderen is daarvan ongetwijfeld op de hoogte.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Ik hoop dat dit dossier dat reeds sedert 2001 aansleept, zo vlug mogelijk wordt afgerond.