Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-6

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-406 van de heer Vanhecke d.d. 5 november 2003 (N.) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Betrekkingen. Verdeling. Wettelijke grondslag.

Naar de geachte minister mij meedeelt wordt wat de verdeling van de betrekkingen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen een strikt taalevenwicht gevolgd.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat wordt bedoeld met een strikt evenwicht ? Welke criteria worden daartoe gebruikt ?

2. Op welke wettelijke basis berust deze verdeling van de betrekkingen ?

3. Werden er in de schoot van de administratie reeds tellingen verricht om de werklast per taalrol vast te stellen ? Wat is het resultaat daarvan ?

Antwoord : 1 en 2. Gezien het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding een federale instelling is, is er een verdeling 50/50 Nederlandstalig/Franstalig.

3. Neen.