3-33

3-33

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004

Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (Stuk 3-427) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen