Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-215 van de heer Vanhecke d.d. 27 augustus 2003 (N.) :
Sensibilisering van de bevolking. ­ Mediacampagnes. ­ Toewijzing. ­ Efficiëntie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-216 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 25).

Antwoord : 1. Slechts één enkele campagne werd onder de huidige regering gerealiseerd, ter gelegenheid van het 10-jarig Koningschap van Z.M. Koning Albert II ­ feestelijkheden op 20 en 21 juli 2003.

2. Bekendmaken van de feestelijkheden georganiseerd in het kader van de viering van het 10-jarig Koningschap van Z.M. Koning Albert II.

3. a) De campagne werd uitbesteed aan een evenementenbureau, omdat de federale overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister een beroep wenste te doen op vakmensen in de specieke sector van het organiseren van evenementen.

b) Aan de onderneming Ants te Brussel.

c) Via een wedstrijd zonder bekendmaking.

d) Er waren drie inschrijvers.

e) De kwaliteit van het creatief concept, de volledigheid van het dossier en de uitvoering van de voorgestelde projecten.

4. Er werd een bedrag van 940 000 euro ingeschreven in de begroting 2003 van de federale overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister, op de basisallocatie 02 03 1 1 1227. Hiervan werd 55 000 euro uitgegeven aan de mediacampagne. Het resterende bedrag werd besteed aan de uitvoering van het evenement (materiaal, podia, artiesten, ...).

5. Er waren uitzendingen op TV Brussel, Télé Bruxelles, VRT en RTBF, affiches en postkaarten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, affiches in alle stations van de NMBS en een website www.albert2.be werd gecreëerd.

6. De uitzendingen werden overgenomen op de Brusselse regionale zenders omdat het een activiteit in Brussel was, en op de openbare zenders omdat het een nationaal evenement was. Wat betreft de verdeling van de affiches en postkaarten, wordt verwezen naar punt 5.

7. Naar resultaat : ongeveer 300 000 personen namen deel aan de festiviteiten. Het ging echter om een evenement dat overgenomen en besproken werd in alle nationale en een groot aantal internationale media. Zo keken meer dan 70 000 kijkers van TV Brussel en meer dan 120 000 kijkers van Télé Bruxelles naar het concert op 20 juli op het Vossenplein. Op 21 juli waren er 200 500 TV1-kijkers en 180 000 La Deux-kijkers voor het concert op het Poelaertplein. Deze laatste zenders registreerden op sommige momenten pieken met meer dan 400 000 kijkers.