3-19

3-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over ęde voorgestelde oplossingen voor het illegalenprobleem in ZeebruggeĽ (nr. 3-48)

De voorzitter. - Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Gisteren hoorde ik de minister van Binnenlandse Zaken verklaren dat de lokale politie van Zeebrugge versterking zal krijgen van de federale politie en dat opgepakte illegalen die het bevel om binnen 24 uur het land te verlaten niet opvolgen, zullen worden doorgestuurd naar een gesloten opvangcentrum met de bedoeling hen te repatriŽren.

Aangezien de woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) deze week verklaarde dat het momenteel onmogelijk is om 50 illegalen onder te brengen in de beschikbare centra, vraag ik mij af hoe de minister zijn belofte in de praktijk kan brengen. De bevoegde Brugse parketmagistraat meldde gisteren nog dat sinds 1 augustus 2003 in Zeebrugge 1.650 illegalen werden opgepakt. Zelfs na aftrek van illegalen die verschillende keren werden opgepakt, betreft het hier vele veelvouden van de 50 illegalen die deze week niet konden of mochten worden ondergebracht.

Wat houdt de aangekondigde versterking door de federale politie in? Over hoeveel manschappen gaat het? Voor hoelang worden ze ingezet? Gaat het hier alleen over een versterking van de lokale politie of wordt ook in versterking van de scheepvaartpolitie voorzien? De scheepvaartcommissie is immers bevoegd voor het havengebied, waar 's nachts toch wel enige activiteit wordt vastgesteld. Momenteel moet de scheepvaartpolitie het 's nachts met gemiddeld vier ŗ vijf politiemensen stellen, dispatching inbegrepen.

Wordt ook bijkomende logistieke steun verleend om illegalen te identificeren?. Het installeren van de apparatuur voor irisfotografie en -herkenning, waardoor de identificatie van opgepakte illegalen veel efficiŽnter zal kunnen geschieden, is al enige tijd aan de gang. Wanneer zal dat systeem effectief operationeel zijn?

Waarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken gewacht op een escalatie in de media om met de stad Brugge te overleggen? De Brugse burgemeester heeft openlijk verklaard dat hij de minister van Binnenlandse zaken reeds zeker viermaal over deze problematiek heeft aangeschreven, waarvan 2 brieven aan de voorganger van de minister en 2 aan minister Dewael, op 18 juli en op 18 september. Deze brieven bleven onbeantwoord. Acht de minister het normaal dat brieven van de burgemeester van de derde stad van Vlaanderen over dergelijke prangende problemen zelfs nog geen ontvangstbevestiging kregen, laat staan beantwoord worden?

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Er zal een extra inspanning worden geleverd om in de gesloten centra plaatsen vrij te maken zodat de illegalen die in de haven van Zeebrugge worden aangetroffen, effectief van hun vrijheid kunnen worden beroofd. Bovendien laat minister Dewael momenteel onderzoeken hoe op korte termijn extra plaatsen kunnen worden gecreŽerd in de gesloten centra.

De versterking die door de federale politie wordt gegeven aan de lokale politie van Brugge, behelst 9 personeelsleden per shift, 24 uur op 24. Teneinde de huidige problemen op te lossen zal bovendien intensief worden samengewerkt tussen de scheepvaartpolitie en de lokale politie. De dienst Vreemdelingenzaken zal extra steun geven met het oog op de identificatie van de illegalen die worden aangetroffen.

Wanneer illegalen worden aangetroffen, zijn ze vaak niet in het bezit van documenten. Een repatriŽring naar het land van herkomst is uiteraard slechts mogelijk indien de nationaliteit van de betrokken vreemdeling bekend is. Er dient dus een identificatieprocedure te worden doorlopen vooraleer een reisdocument kan worden afgegeven. Zonder een paspoort of een doorlaatbewijs is een repatriŽring in beginsel niet mogelijk. Het is correct dat een doorbraak bereikt is met de Afghaanse diplomatieke vertegenwoordiging met betrekking tot de identificatieprocedures.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - De brieven van de burgemeester van Brugge aan de minister van Binnenlandse Zaken werden niet beantwoord. Ook op mijn vraag hierover kreeg ik vandaag geen antwoord. Ik vind dat nogal kras. Ik stel vast dat wat in het verleden op korte termijn werd beloofd in verband met de opvangcentra, nu slechts een onderzoek naar de mogelijkheden ter zake blijkt te zijn.

Ik betreur ook dat er niet meer mensen worden ingezet bij de scheepvaartpolitie zelf. Als we alleen nog maar de televisiebeelden zien en de verslagen in de kranten lezen, dan weten we toch dat het inzetten van 4 of 5 politiemensen 's nachts ontoereikend is om dit probleem aan te pakken.