3-18

3-18

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de minister van Landsverdediging over «de bestemming van de kazerne in Lissewege» (nr. 3-32)

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - In de Brugse regio is er nogal wat te doen over de problematiek van de illegalen. In de omgeving van Zeebrugge neemt het probleem ernstige vormen aan.

Verschillende beleidsmensen spraken zich uit over de vestiging van een centrum voor illegalen. Volgens de media heeft de Dirco van de federale politie uitdrukkelijk gezegd dat het opvangen van illegalen in een nabij gelegen kazerne tot de mogelijkheden behoort.

Aangezien er in Lissewege, op korte afstand van Zeebrugge, een kazerne leegstaat bestaat bij nogal wat buurtbewoners de vrees dat deze kazerne in de toekomst als opvangcentrum voor illegalen zal dienen.

In het belang van alle betrokkenen dient er dan ook zo vlug mogelijk klaarheid te worden gebracht.

Heeft de minister reeds een vraag gekregen om de kazerne een nieuwe bestemming te geven? Indien ja, van wie komt de vraag en wat zal die nieuwe bestemming zijn?

Volgens buurtbewoners worden momenteel op het militaire domein werken uitgevoerd. Wie heeft daartoe opdracht gegeven? Wat is de bedoeling?

Het Brugse stadsbestuur verkiest om het terrein tot een bedrijventerrein om te vormen. Gelet op het grote tekort aan bedrijventerreinen in die regio, kan ik dat voorstel enkel steunen. Is de minister op de hoogte van deze plannen?

Behoort de kazerne van Lissewege tot de militaire domeinen waar de minister tijdelijk woonwagenbewoners wil laten stationeren?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Ik heb nog geen aanvraag gekregen voor een nieuwe bestemming van het betrokken militaire kwartier.

Er worden inderdaad kleine onderhoudswerken aan de daken uitgevoerd. Deze hebben enkel tot doel de gebouwen in goede staat te houden en hun verkoopwaarde te vrijwaren.

Ik heb geen kennis van de aanvraag van de stad Brugge.

De kazerne van Lissewege is in principe niet voorbehouden voor de ontvangst van woonwagenbewoners.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen, wat ik betreur. De minister volgt daarmee de houding van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Deze kwestie sleept nu al maanden aan.

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Ik heb op de vragen geantwoord.