3-13

3-13

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 14 OKTOBER 2003 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 2003-2004

Benoeming van het Vast Bureau

Bureaus van de vaste commissies

Toespraak van de voorzitter

Verklaring van de regering over haar algemeen beleid

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Vragen om uitleg
Vlaams Parlement
Waals Parlement
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Wijziging van de samenstelling van de regering
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - PrejudiciŰle vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Hof van Cassatie
Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Raadgevend ComitÚ voor Bio-ethiek
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische co÷peratie
Controledienst voor de verzekeringen
Europees Parlement