3-12

3-12

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 1 AUGUSTUS 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Stuk 3-136)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Hulde aan Zijne Majesteit Koning Boudewijn

Benoeming van de leden van de commissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Benoeming van de afgevaardigden bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en bij de Assemblee van de West-Europese Unie

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-137) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Stuk 3-136)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen