3-3

3-3

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JUNI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een gemeenschapssenator

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de gecoŲpteerde senatoren en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

Benoeming van het Vast Bureau

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Kamer van volksvertegenwoordigers
Mededeling van koninklijke besluiten
Antwoorden van de regering op een resolutie en op aanbevelingen van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - PrejudiciŽle vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
Vaste nationale cultuurpactcommissie
Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
Zilverfonds
Handelspraktijken en bescherming van de consument
Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling
Europees Parlement