Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-72

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 284 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (rappel van 15 januari 2002) (N.) :
Gelijkekansenbeleid. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

Tijdens de vierde UNO-Vrouwenconferentie in Peking (1995) werd benadrukt dat het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen een belangrijke politieke prioriteit is op elk politiek niveau. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de gelijke kansen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid.

Antwoord : 1. Gezien de specifieke opdrachten van FinanciŽn komen er op de uitgavenbegroting geen kredieten voor die, indien dit begrip eng wordt geÔnterpreteerd, rechtstreeks bijdragen tot de gelijke kansen van vrouwen en mannen.

Dit wil niet zeggen dat er geen inspanningen geleverd zijn die, iets ruimer geÔnterpreteerd, zeker wel in aanmerking komen om gecatalogeerd te worden als ę beleid ter bevordering van de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen Ľ. De gebruikte instrumenten zijn dan echter vooral van fiscale aard.

Toch lijkt het daarbij onmogelijk om het bedrag te berekenen dat effectief werd uitgegeven, aangezien er geen afzonderlijke statistieken bestaan met die fiscale uitgaven die betrekking hebben op de bevordering van het gelijke kansenbeleid.