Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 2684 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht in het beleid in 2002.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2670 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3953).

Antwoord : 1. Om de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen heb ik in 2002 verschillende doelstellingen geformuleerd :

­ Ik heb een gender screening van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling uitgevoerd.

­ Ik heb besloten om de rol van vrouwenorganisaties te versterken in de raadplegingsprocessen betreffende het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling. In het kader van deze beslissing zal de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 2003 automatisch om advies gevraagd worden in verband met het tweede federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling.

­ Binnen de administratie werd er besloten om verder te werken aan het sensibiliseren van de redactiecomités van de publicaties van de administratie Energie met betrekking tot de aanpak van gender mainstreaming. Na de aanstelling van een verantwoordelijke voor gelijke kansen binnen de administratie, eind 2001, werd er besloten om deze ambtenaar en het project van de cel gender mainstreaming duidelijk bekend te maken binnen de administratie. Daarnaast werd er ook besloten om een overzicht te geven van een aantal mogelijke acties inzake gelijke kansen.

2. Bovenvermelde acties worden respectievelijk door mijn kabinet en de verantwoordelijke voor gelijke kansen binnen de administratie uitgevoerd. Dit vereist dus geen specifieke financiële middelen.