Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 2688 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Strategische doelstellingen. Begroting 2003.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2687 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3953).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

1. Er werden geen strategische doelstellingen bepaald inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen wat het bevoegdheidsdomein sociale economie betreft.

2. Er werden hiervoor geen middelen in de begroting 2003 ingeschreven.

3. De bevoegde persoon binnen mijn kabinet is mevrouw Anissa Temsamani, kabinetsmedewerker.