Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 2702 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2002.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2704 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3953).

Antwoord : Het antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag stemt volledig overeen met het antwoord dat de vorige jaren werd verstrekt.

Evenmin als in 1999, 2000 of 2001, dienden mijn diensten in 2002 de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen te raadplegen of er overleg mee te plegen. In het kader van deze materie zijn er immers geen gevallen geweest die tot mijn bevoegdheidssfeer behoren.

Het spreekt vanzelf dat mijn aandacht zal blijven uitgaan naar de kwestie van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen en dat ik, indien nodig, niet zal aarzelen een beroep te doen op die raad.